Dung dịch nano phủ chống trầy Dr.HardoLass 9

//Dung dịch nano phủ chống trầy Dr.HardoLass 9
❗ 𝐃𝐮𝐧𝐠 𝐃𝐢̣𝐜𝐡  𝐍𝐚𝐧𝐨 𝐁𝐚̉𝐨 𝐕𝐞̣̂  𝐃𝐫.𝐡𝐚𝐫𝐝𝐨𝐥𝐚𝐬𝐬 9
☘️Giảm nguy cơ rơi vỡ
☘️Chống trầy xước
☘️Dễ dàng loại bỏ bụi bẩn
☘️Thao tác mượt mà chống để lại dấu vân tay và mồ hôi
☘️Chống vi rút, vi khuẩn
☘️Không thấm  nước
💥 𝑮𝒊𝒂́ 𝑲𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝑴𝒂̃𝒊:
✅ 3.xxx.000vnđ/Lọ ( 𝑷𝒉𝒖̉ đ𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂̣𝒊, 𝒊𝒑𝒂𝒅,𝑻𝑽, 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒔𝒖̛́𝒄, đ𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒉𝒐̂̀, 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏,…)
✅ 3.xxx.000vnđ/Lọ ( 𝑷𝒉𝒖̉ 𝑿𝒆 𝒉𝒐̛𝒊, 𝒙𝒆 𝒎𝒂́𝒚, 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒌𝒊́𝒏𝒉, đ𝒐̂̀ 𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒖̣𝒏𝒈,… )
⚡️ 𝐺𝑖𝑢̛̃ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝐵𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑥𝑒 ℎ𝑜̛𝑖, 𝑥𝑒 𝑚𝑎́𝑦, 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑖 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑎́𝑚 𝑣𝑎̀𝑜.
𝐷𝑟.ℎ𝑎𝑟𝑑𝑜𝑙𝑎𝑠𝑠 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑢̉ 5 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑙𝑒̂𝑛, đ𝑜̣̂ 𝑐𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 , 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̣̂ 𝑐𝑎𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡.
⚡️ 𝘉𝘢̉𝘰 𝘷𝘦̣̂ 𝘯𝘨𝘰̂𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘵𝘳𝘢́𝘯𝘩 𝘬𝘩𝘰̉𝘪 𝘤𝘢́𝘤 𝘵𝘢́𝘤 𝘯𝘩𝘢̂𝘯 𝘨𝘢̂𝘺 𝘩𝘢̣𝘪 𝘵𝘶̛̀ 𝘷𝘪 𝘳𝘶́𝘵, 𝘷𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘢̂̉𝘯.
ご商売で取り扱いたい方は, ご連絡頂ければ!
🏰Company’s name: SANKYO VIET NAM CO., LTD
Tel: 0907 486 457/ 0931 401 558
(+84) 28 3914 1231
Emai: minhnguyet@sankyo.vn
Address: VVA Tower, 277-279 Ly Tu Trong Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCM City