Về chúng tôi

Sứ mệnh

Sankyo Việt Nam được thành lập vào năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, chủ yếu là mua bán sơn và dung môi các loại.

Hiện tại, không chỉ sơn mà chúng tôi cũng đang mở rộng nhiều dịch vụ khác ra toàn cầu, nhằm nâng cao mức độ hài lòng đến cho quý khách hàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng trong khu vực với vai trò là cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Lịch sử

Tháng 01/1963

Sample Heading

Thành lập công ty tại Tokyo

Tháng 04/1970

Sample Heading

Thành lập văn phòng kinh doanh và trung tâm pha màu Bắc Kanto

Tháng 12/1975

Sample Heading

Thành lập văn phòng kinh doanh và trung tâm pha màu Kanagawa

Tháng 03/1985

Sample Heading

Thành lập văn phòng kinh doanh và trung tâm pha màu Saitama

Tháng 09/2004

Sample Heading

Được cấp chứng nhận ISO 140001

Tháng 02/2012

Sample Heading

Chuyển trụ sở chính ở Tokyo đến Shinagawa

Tháng 12/2013

Sample Heading

Thành lập Sankyo Việt Nam

Tháng 06/2022

Sample Heading

Khai trương Showroom PAINT CENTER tại TP. Hà Nội